Fiscaal recht: Internationaal en Europees belastingrecht (track)

De master Fiscaal recht, traject Internationaal en Europees belastingrecht, is specifiek gericht op studenten die zich willen specialiseren in de belastingheffing in grensoverschrijdende situaties.


In deze master wordt onder andere ingegaan op het internationale belastingrecht en op de specifieke regels voor de belastingheffing van concerns. Daarnaast worden de beginselen van het steeds belangrijker wordende Europese belastingrecht uiteengezet en wordt ingegaan op de invloed van het EU-recht op het directe belastingrecht, met name op de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Het mastertraject biedt een uitstekend perspectief op een functie binnen belastingadvieskantoren, belastingdienst, overheid, bedrijfsleven en rechterlijke macht.

Diploma

Internationaal en Europees belastingrecht is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Fiscaal recht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Fiscaal recht en de titel Master of Laws (LLM).

Kerngegevens


Diploma
LLM Fiscaal recht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
66827

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid