Getting Feedback Symposium

de essentie en waarde van effectieve feedbacksystemen

27nov2018 13.30 - 18.00

Symposium

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) heet je van harte welkom op het 'Getting Feedback Symposium' op 27 november 2018. Dit symposium gaat over de essentie en waarde van effectieve feedbacksystemen. Het symposium vindt plaats in de UvA-bibliotheek, Doelenzaal, en is gratis toegankelijk.

Feedback geeft studenten en docenten een drievoudig inzicht: verduidelijking van leerresultaten, informatie over de voortgang van studenten en richting voor afstemming van onderwijs- en leerstrategieën. Effectieve feedback is dan een krachtige manier om het leren en presteren van studenten te beïnvloeden. Naar aanleiding van het project 'Anders Toetsen' organiseert het IIS dit symposium - bestaande uit één keynote en drie parallelle workshops - om docenten van de Universiteit van Amsterdam en daarbuiten die zich actief bezighouden met het implementeren en ontwikkelen van feedbacktools bij elkaar te brengen.

Enkele van de vragen die tijdens de sessies worden behandeld zijn: Hoe kan feedback van invloed zijn op het leren en presteren van studenten? Hoe kan feedback effectief worden geïmplementeerd in een opdracht, een cursus of een studieprogramma? Wat is de rol van feedback bij beoordeling en beoordeling van leren? Het symposium is bovendien bedoeld om docenten kennis te laten maken met praktische hulpmiddelen en methoden om feedback efficiënt en effectief in te bedden. Beoefenaars binnen de UvA en daarbuiten zullen hun best practices (dat wil zeggen rubrieken, online peer review-platforms, portfolio en zelfreflectie) delen.

Programma

Meer informatie en abstracts over de key-note en inhoud van de workshops is te vinden in bijgesloten pdf onder het overzicht. Voertaal symposium is Engels.

Tijd   Wat Locatie
13.30   Inloop met koffie en thee UB, Doelenzaal
14.00

  Keynote by prof. dr. Mien Segers

Doelenzaal
15.30   Parallelle Workshops I, II and III  
 

   I: A feedback tool at programme level

Potgieterzaal
 

   II: Peer review platform for comparative

        judgement

Vondelzaal
 

   III: Best practices UvA

Belle v. Zuylenzaal
17.00   Borrel  

 

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies